Što je softverska licenca?

Licenca za softverski proizvod daje korisniku zakonsko pravo korištenja određenog softverskog programa. Kupovinom Autodesk softvera kupac ne stječe pravo vlasništva nad softverom za koji dobiva licencu, već pravo na njegovo korištenje u skladu s uvjetima licenčnog ugovora sa krajnjim korisnikom, odnosno Software Licence Agreement (SLA). Bez obzira o kakvoj se licenci radi, svaka mora imati svoj SLA i serijski broj.

Serijski broj je jedinstven, dodjeljuje se licenci ili licencama od strane proizvođača i veže se za pravnu ili fizičku osobu koje je licencu pribavilo. Proizvođač softvera ili regionalni distributer mogu u bazi podataka u svakom trenutku provjeriti status serijskog broja i licence.

Serijski broj je uvjek u formatu xxx-xxxxxxxx, odnosno tri – osam znamenaka, i isključivo se sastoji od brojeva.

Tijekom instalacije proizvoda korisniku biva predočen SLA i tek prihvaćanjem uvjeta ugovora se može izvršiti instalacija. Istom prilikom se kreira lokalna kopija Ugovora na hard disku korisničkog računala. Podrazumijeva se da je korisnik prihvatio sve uvjete ugovora i da će u buduće koristiti proizvod u skladu sa uvjetima.

Nepoštovanje uvjeta ugovora, bez obzira na koji način i pod kojim uvjetima je licenca nabavljena, kao posledicu ima gubitak prava na korištenje proizvoda i povlači građanskopravnu i krivičnopravnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Osnovni uvjeti licenciranja Autodesk proizvoda

Autodesk kao proizvođač softvera ustupa prava korištenja svojih proizvoda na osnovu osnovnih uvjeta licenciranja od kojih su neki navedeni u nastavku.

Za uvjete licenciranja upotrebe konkretnog proizvoda preporučujemo da pročitate licenčni ugovor sa krajnjim korisnikom (SLA), koji se odnosi na taj proizvod.

• Inačice proizvoda – Za svaku inačicu proizvoda Autodesk izdaje posebnu licencu. Prava korištenja Autodesk proizvoda se odnose isključivo na inačicu proizvoda koja je nabavljena. Inačice Autodesk proizvoda se obilježavaju četveroznamenkastim brojem koji predstavlja godinu: 2016, 2017, 2018 itd.

• Kada korisnik, koji nije korisnik programa pretplate (Autodesk Maintenace Subscription), nabavi pravo na korištenje nove inačice softvera (Upgrade), dozvoljeno je da koristi inačicu, koju je prethodno posjedovao, još 120 dana nakon instalacije nove inačice. Nakon isteka ovog perioda korisnik mora prekinuti upotrebu i ukloniti prethodnu inačicu sa računala.

• Ako je korisnik u sustavu programa pretplate (Autodesk Maintenace Subscription), trenutni uvjeti dozvoljavaju upotrebu prethodnih inačica softvera. Uvjeti traju dok korisnik plaća program pretplate. Prava ostvarena na ovaj način prestaju nakon isteka perioda pretplate i korisnik je dužan prestati koristiti sve prethodne inačice i da ih ukloni sa računala.

• Korisnici ne smiju dozvoliti pristup Autodesk proizvodima preko Internet okruženja trećim osobama u smislu pružanja usluga poput web-hosting-a, time-sharing-a i sl.

• Upotreba Autodesk proizvoda preko terminal servisa, poput Citrix-a, ili u virtualnim hardverskim okruženjima nije podržana od strane Autodesk-a i predstavlja kršenje odredbi licenčnog ugovora.

• Autodesk ne podržava upotrebu Norton Ghost ili sličnih rješenja za stavljanje u upotrebu svojih proizvoda.

NAPOMENA:

Autodesk Maintenance Subscription predstavlja godišnju pretplatu za održavanje softvera i prije svega podrazumijeva isporuku novih inačica u periodu trajanja pretplate i ostvarivanje prava na pogodnosti koje su navedene u tekstu. Uvjet za ulazak u sustav programa pretplate je posjedovanje trajne licence i aktualne inačice softverskog paketa za koji se osniva pretplatnički odnos. Od 2016. godine ne postoji mogućnost nabavke trajnih licenci Autodesk softvera već se one isključivo mogu iznajmljivati na određeni vremenski period u okviru Autodesk Subscription usluge.

Za dodatne informacije i pojašnjenja: