Softver za suradnju u okviru projektnih timova i upravljanje podacima

Vault softver za upravljanje podacima pomaže dizajnerima, projektantima i inženjerima da organiziraju podatke, upravljaju dokumentacijom i prate revizije i druge razvojne procese tijekom projekta.

Vault za projektiranje i proizvodnju

Upravljajte vašim podacima i svim inženjerskim procesima sa jedne centralne lokacije.

Vault za infrastrukturu

Kreirajte, organizirajte i upravljajte elementima za projektiranje infrastrukture efektivnije sa jedne centralne lokacije.

Vault za one koji ne projektiraju

Vault Office, koji se prodaje odvojeno, pomaže inženjerima i onima koji to nisu da surađuju sa jedne centralizirane lokacije.

Što je novo?

Cloud suradnja u okviru vašeg tima

Dijelite projekte sa članovima vašeg tima koristeći Autodesk cloud servise.

Backup projekata

Jednostavno kreirajte lokalne backup verzije vašeg projekta.

Povećanje efikasnosti procesa inženjeringa

Mogućnost publikovanja 2D PDF dokumenata prilikom lansiranja proizvodnje omogućava jednostavniju komunikaciju sa proizvodnjom ujedno informišući sve članove tima.

Pretraživanje projektnih podataka

Pronađite sve podatke u okviru vašeg projekta efikasnije i brže.

Koji Vault proizvod je najbolji za vas?

VAULT BASIC

Organizirajte, upravljajte i pratite kreiranje podataka i dokumentacije (Uključeno u Product Design & Manufacturing Collection paket, ne prodaje se odvojeno.)

VAULT WORKGROUP

Integrirajte napredne funkcionalnosti i karakteristike sa poslovnim aplikacijama koje već posjedujete u vašoj tvrtki.

VAULT PROFESSIONAL

Ispratite poslovnu integraciju sustava sa više radnih lokacija.

Usporedba Vault inačica softvera

Vault Basic

KORISTI SE ZA:

Organizacija, upravljanje i praćenje kreiranja podataka, simulacije i dokumentacije
Uključen isključivo u okviru Product Design & Manufactring Collection paketa

KARAKTERISTIKE:

Direktna CAD integracija
Podrška za AnyCAD
Brzo pretraživanje podataka
Centralna lokacija za projektne podatke
Ponovno korištenje podataka
Istovremeno projektiranje
Laka administracija i podrška
Brza, fleksibilna instalacija
Microsoft Office integracija

Vault Workgroup

KORISTI SE ZA:

Integracija naprednih funkcionalnosti i karakteristika sa poslovnim softverom

KARAKTERISTIKE:

Direktna CAD integracija
Podrška za AnyCAD
Brzo pretraživanje podataka
Centralna lokacija za projektne podatke
Ponovno korištenje podataka
Istovremeno projektiranje
Laka administracija i podrška
Brza, fleksibilna instalacija
Microsoft Office integracija

NAPREDNE KARAKTERISTIKE:

Vizualno upravljanje podacima za Inventor
Automatizacija zadataka
Automatsko PDF objavljivanje i upravljanje
Projekti i izvještaji
Kontrola revizija
Fleksibilna sigurnost podataka
Microsoft Outlook integracija
Projektne faze
Vault Office

Vault Professional

KORISTI SE ZA:

Praćenje poslovne integracije sustava sa
više radnih lokacija.

KARAKTERISTIKE:

Direktna CAD integracija
Podrška za AnyCAD
Brzo pretraživanje podataka
Centralna lokacija za projektne podatke
Ponovno korištenje podataka
Istovremeno projektiranje
Laka administracija i podrška
Brza, fleksibilna instalacija
Microsoft Office integracija

NAPREDNE KARAKTERISTIKE:

Vizualno upravljanje podacima za Inventor
Automatizacija zadataka
Automatsko PDF objavljivanje i upravljanje
Projekti i izvještaji
Kontrola revizija
Fleksibilna sigurnost podataka
Microsoft Outlook integracija
Projektne faze
Vault Office
BOM upravljanje
Automatski inženjering promjenjenih
narudžbi
Specifični objekti
Skalabilnost u okviru više lokacija
Revit integracija
ERP integracija