Softver za GIS i izradu karata zasnovan na modelima

Iskoristite AutoCAD® Map 3D softver da pristupite širokom izboru CAD i GIS podataka, kao podrška planiranju, projektiranju i upravljanju podacima.

Cloud alati za površine i točke

Iskoristite podatke o točkama i konturama da biste kreirali modele.

Konvertirajte podatke u inteligentne modele

Kreirajte i upravljajte inteligentnim industrijskim modelima konvertirajući CAD i GIS podatke.

Alati za analizu

Odgovorite na sva pitanja i donesite prave odluke o podacima.

Topografski podaci direktno sa izvora

Pristupite topografskim podacima direktno sa izvora.

Poređenje AutoCAD Map 3D i AutoCAD

AutoCAD Map 3D

KORISTI SE ZA:

GIS analize i planiranje
Prikupljanje postojećih podataka o uvjetima na terenu
Konvertiranje GIS podataka u CAD podatke

ŠTO MOŽE?

Kreiranje tematskih karata za analizu
Izvršavanje upita o podacima
Kreiranje topologija
Iskorištavanje georeferenciranih slika
Konekcija na višestruke eksterne izvore podataka

AutoCAD

KORISTI SE ZA:

2D nacrte, skiciranje i dokumentaciju
3D modeliranje i vizualizaciju

ŠTO MOŽE?

Kreiranje i promjena 2D geometrije
Kreiranje i promjena 3D modela sa solid, surface i mesh objektima
Anotacija nacrta sa tekstom, dimenzijama, površinama
Definiranje trake i palete alata
Personalizacija uz add-on aplikacije i dodavanje API-a
Eksportiranje objektnih podataka u tablice
Dodavanje i uvoz podataka iz PDF datoteka
Korištenje podataka iz DGN datoteka, Navisworks-a
Primjena i nadgledanje CAD standarda