Softver za projektiranje električnih instalacija

AutoCAD® Electrical softver uključuje sve funkcionalnosti prepoznatljivog AutoCAD softvera, plus donosi i puni set CAD karakteristika za projektiranje električnih instalacija.

Interoperabilnost sa Inventorom

Jednostavno i praktično mehatroničko rješenje u kombinaciji sa Inventorom.

Skiciranje panela

Eksportira listu električnih shema komponenti za skiciranje rasporeda panela.

Automatsko generiranje izvještaja

Izvršite višestruke izvještaje uz jednostavan, prilagodljiv alat za generiranje izvještaja.

PLC I/O nacrti iz spreadsheet aplikacija

Definirajte I/O funkcionalnost u okviru projekta.

Usporedba AutoCAD Electrical i AutoCAD

AutoCAD Electrical

KORISTI SE ZA:

Kreiranje i modificiranje sustava kontrole elektro instalacija
Dokumentiranje sustava kontrole elektro instalacija.

ŠTO MOŽE?

Projektiranje sustava kontrole elektro instalacija
Širok izbor biblioteka koje omogućavaju brže projektiranje
Automatizacija elektro inženjeringa tijekom projektiranja

AutoCAD

KORISTI SE ZA:

2D nacrte, skiciranje i dokumentaciju
3D modeliranje i vizualizaciju

ŠTO MOŽE?

Kreiranje i promjena 2D geometrije
Kreiranje i promjena 3D modela sa solid, surface i mesh objektima
Anotacija nacrta sa tekstom, dimenzijama, površinama
Definiranje trake i palete alata
Personalizacija uz add-on aplikacije i dodavanje API-a
Eksportiranje objektnih podataka u tablice
Dodavanje i uvoz podataka iz PDF datoteka
Korištenje podataka iz DGN datoteka, Navisworks-a
Primjena i nadgledanje CAD standarda