Projektirajte bolju infrastrukturu

AutoCAD® Civil 3D® softver podržava BIM koncept (Building Information Modeling) za unaprijeđeno projektiranje i izradu građevinske dokumentacije

Infrastruktura

Isprobajte različite verzije ideja u okviru jednog projekta i ubrzajte one zadatke koji vam oduzimaju najviše vremena.

Skiciranje i dokumentacija

Povežite projekt sa dokumentacijom i unaprijedite produktivnost i krajnji rezultat projekta.

Vizualizacija i analiza

Koristite alate za vizualizaciju, simulaciju i analizu vode u okviru projektnog procesa kako biste unaprijedili krajnji rezultat i donošenje odluka.

Suradnja

Mogućnosti suradnje na projektu vam pomažu da prevladate izazove koordinacije tima i radnih procesa tijekom projekta.

Što je novo?

Elevacija slojnica

Preuzmite značajke linija sa površine ili relativne u odnosu na površinu, kako bi se slojnice ažurirale u skladu sa promjenama na površini.

Dinamički offset profila

Kreirajte dinamičke offset profile koristeći uobičajene ukrštene kosine. Modificirajte ih mjenjajući karakteristike profila.

Povezane osi

Kreirajte nova dinamički povezana poravnanja i profile koji prelaze između 2 ukrštena poravnanja i njihovih profila.

Dimenzije cijevi i analiza

Mjenjajte dimenzije cijevi, izračunajte energiju i hidrauličke linije po HEC-22 2009 standardu.