Poboljšajte izradu nacrta i projektiranje u arhitekturi

Projektirajte i dokumentirajte na efikasniji način, koristeći AutoCAD® Architecture, CAD softver koji je specifično razvijen da zadovolji sve pojedinosti poslova u arhitekturi.

Efikasniji projekti renoviranja

Dizajnirajte, projektirajte i izradite projekte renoviranja efikasnije.

Zidovi, vrata, prozori

Kreirajte dokumentaciju i crteže sa elementima koji se ponašaju i imaju svojstva kao elementi u realnom svijetu.

Projektiranje i dokumentacija

Stvarajte uz alate za kreiranje komponenti sa svim neophodnim detaljima i informacijama.

Dokumentacija za prostorije

Iskoristite Roombook alat kako biste aplicirali različite završne obrade na površine.

Poređenje AutoCAD Architecture i AutoCAD

AutoCAD Architecture

KORISTI SE ZA:

Kreiranje arhitektonskih nacrta i dokumentacije
Automatizaciju skiciranja

ŠTO MOŽE?

Sadrži sve karakteristike AutoCAD softvera
Dodatne mogućnosti za arhitekte, uključujući zidove, vrata i prozore
Posjeduje široku biblioteku komponenata sa svim detaljima
Sadrži moćne alate za definiranje legendi na crtežu

AutoCAD

KORISTI SE ZA:

2D nacrte, skiciranje i dokumentaciju
3D modeliranje i vizualizaciju

ŠTO MOŽE?

Kreiranje i promjena 2D geometrije
Kreiranje i promjena 3D modela sa solid, surface i mesh objektima
Anotacija nacrta sa tekstom, dimenzijama, površinama
Definiranje trake i palete alata
Personalizacija uz add-on aplikacije i dodavanje API-a
Eksportiranje objektnih podataka u tablice
Dodavanje i uvoz podataka iz PDF datoteka
Korištenje podataka iz DGN datoteka, Navisworks-a
Primjena i nadgledanje CAD standarda